Rispondi a: La Ue dice sì al mais Ogm per l'alimentazione umana