Xichang-base-Xinhuapress-corbis


L’ingresso della base di lancio di Xichang, nella provincia cinese del Sichuan © Wang Jianmin/Xinhua Press/Corbis

Xichang-base-Xinhuapress-corbis ultima modifica: 2015-02-14T19:29:25+00:00 da Richard